JELITA NATURALNE/Jelita baranie/Jelita naturalne do najlepszych kielbas- Soorin Casing
 Tubing Machine of sheep casing from SOORIN CASING

Produkcja

Produkujemy i przetwarzamy pełen zakres kalibrów i jakości naturalnych Jelita baranie w naszym zakładzie przez naszych doświadczonych, zaangażowanych i sumiennych mistrzów i personel w zaplanowanym systemie, oprócz urządzeń do tubingu, aby zapewnić szybką produkcję naszym klientom...

Pozwól nam przedstawić etapy produkcji ...

Przygotowanie: sprawdzone surowce do produkcji są otwierane, moczone w wodzie i przygotowywane do następnego kroku

Kalibracja i kontrola jakości: na tym etapie surowce są rozdzielane na różne kategorie kalibrów i jakości za pomocą specjalnego bloku kalibracyjnego i wypełnionej wodą obudowy

Pomiar: przetworzone osłonki są mierzone w celu wykonania
91,4 m = 100 jardów jako 1 motek

Solenie i pakowanie: przygotowane osłonki są solone i pakowane w beczki

Przechowywanie: osłonki solone i zapakowane przechowuje się w lodówce w temp. 4-9 ° C, osłonki gotowe do wysyłki do zakładu klienta

Rurki: przetworzone osłonki są wytwarzane rurami przez określoną maszynę, 1 pasmo można nawinąć na różną liczbę rur w zależności od wymagań klienta,